o   Kai Lam

o   Yuzuru Maeda

o   Mayumi Hirano = Moderator